Help us spread the true message of Islam


Islam Hari Ini

Islam merupakan agama yang paling disalah faham didunia hari ini . Kebanyakannya disebabkan oleh imej negatif yang diberikan oleh pihak media sebab Islam dikaitkan dengan tindakan golongan pelampau dan porak-peranda Timur tengah.Ini menyebabkan kebanyakan orang diseluruh dunia percaya bahawa kebanyakan orang Islam mendukung perasaan dengki kepada orang Barat.Namun, ini tidak berlaku. Islam merupakan agama untuk 1.6 billion orang,Ia itu satu suku kemanusian didunia. Mereka percaya dalam Qur’dan dimana 113 daripada 114 surah bermula dengan “ dalam nama Tuhan, yang paling Pemurah, yang paling Penyayang�. Mereka percaya dalam agama yang, tidak seperti yang dipotray oleh media,menerima orang dari kepercayaan dan budaya lain.Sebenarnya, dalam Surah Al-Hujurat (The Rooms), ia menyatakan:

“O manusia, sungguh benar Kami telah mencipta kamu dari jantan dan betina dan cipta kamu manusia dan suku-suku yang mungkin mengenali antara satu sama lain. Sungguh benar, yang paling mulia antara kamu dalam pandangan Allah adalah yang paling Soleh. Sungguh benar, Allah mengetahui.� [Sahih International, Al-Hujurat 49:13]

Kami jelas memahami bahawa Orang Islam sekelilingi dunia patut menyambut bahawa kami semua ada agama dan budaya lain. Tambahan pula dalam Chapter al-Baqara, ia dinyatakan jelas dalam ayat 256 bahawa :Â

“Tidak ada paksaan dalam agama: Kebenaran menonjol jelas dari Ralat: sesiapa yang menolak kejahatan dan percaya dalam Allah sesungguhnya telah berpegang kepada tangan yang paling boleh dipercayai dan tidak menyalahi . Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.� [2:256].

It’s fakta! Tiada sesiapa yang boleh dipaksa ke dalam Islam. And it doesn’t stop there;

"Kata:Wahai kamu yang kafir!

Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,

Dan kamu tidak akan beribadat secara saya beribadat.

Dan saya tidak akan beribadat secara anda telah biasa dengan menyembah.

Dan kamu tidak akan beribadat secara aku beribadat.

Anda mempunyai cara anda dan saya mempunyai cara sendiri." Â [109:1-6]Â

Dalam kata lain,anda melakukan pekara anda, dan saya akan lakukan pekara saya. Dari Surah ini sahaja, jelas bahawa tuntutan Islam mempromosikan penukaran agama secara paksa, berkecai.

Apa boleh kita buat : Berkongsi Dan menyebarkan ISLAM

Sebagai umat Islam diri kita, kita bertanggungjawab untuk menolong saudara dan saudari kami sekeliling dunia. Oleb sebab itu, jemput kawan-kawan dan ahli keluarga untuk mengunakan perkhidmatan kami.

  • Mereka dapat berkongsi fikiran ke seluruh dunia
  • Mereka dapat bercakap dengan saudara dan saudari sekelilingi dunia
  • Mereka dapat mendengar kuliah bermakna berkaitan Islam dari Sheikhs yang dihormati tinggi yang berasal dari Saudi - Egypt - Lebanon - Morocco - Malaysia - Indonesia - India dan negara-negara yang lain.
  • Mereka dapat menonton video-video beredukasi.
  • Dan paling penting sekali, mereka dapat mengalami pengalaman Hajj seperti mereka berada disana dalam gesaran harga.

Tambahan pula, our laman web dan sokongan teknikal adalah dalam 6 bahasa. Perkhidmatan kami membolehkan pelanggan kami dapat mengalami pengalaman Hajj Sebenar dari Mecca, dari rumah mereka pada harga yang rendah.