How does it work?


Kami menyediakan tempat duduk hadapan sebenar Hajj untuk saudara dan saudari dikeliling dunia dengan teknologi aliran siaran langsung 360°. Kamera kami akan merakam semua ritual yang dilakukan di Hajj:

Tawaf:

Tawaf,unsur penting Hajj. Ia dilakukan tujuh kali sekelilingi Ka‘ba anti-mengikut arah jam, bermula dari sudut timur dimana hajarul aswad terbendam. tawaf al-wada‘, upacara terakhir Hajj.

Sa'i:

Ulang-alik antara dua bukit Safa and Marwah. Tempat upacara ini dilakukan dipanggil mas‘a (tempat bergegas).

Wuquf ‘Arafat:

Maksud kesusasteraan ‘standing’, ini merujuk kepada vigil yang berlaku dari tengah hari sampai matahari terbenam pada 9th of Dhu al-Hijja. ‘Arafat di mana Nabi Mohammad memberi khutbah terakhir.

At Muzdalifa:

Jemaah mengumpul 49 batu di Muzdalifa untuk dibuang dalam jangka masa beberapa hari ke tiga tiang (jamrat) dilembah Mina dekat Mecca.Â

At Mina:

Di Mina ada tiga tiang dilembah Mina dekat denga Mecca yang melambangkan tiga kali Syaitan cuba menggoda Ibrahim (Abraham). Tiga tiang ini dikenali sebagain Jamrat al-‘Aqaba (dilaluan sempit al-‘Aqaba, yang paling besar), Jamrat al-Wusta (yang tengah) and Jamrat al-Sughra (yang kecil).

‘Eid al-Adha:

‘Eid al-Adha (perayaan korban) berlaku pada 10th of Dhu al-Hijja, pesta besar dalam dunia Islam. Jemaah mengorban kambing sebagai peringatan ketaatan Ibrahim (Abraham) yang bersetuju mengorban anaknya Isma‘il (Ishmael) sebagai tanda penyerahan sebelum Tuhan mencelah dan membenarkan pengorbanan kambing sebaliknya.

Kami akan mengalirkan siaran langsung ke server kami, yang seterusnya akan dialihkan ke semua orang yang memilki technologi 360Hajj.

Penggambaran kami akan mencipta Hajj Nabi Mohammad pertama ke Mecca

Penciptaan pertama dan satu-satunya Hajj Nabi Mohammad akan disiarkan secara langsung semasa Hajj of 2016.

Kamera akan dipasang agar tampak seperti penglihatan dan aktor-aktor terpilih yang akan melakukan reka ulang ibadah haji pertama ini.Dengan bantuan Goggle VR kami, anda akan mengalami penggalaman Hajj dengan berjuta saudara di Mecca.

Penonton bukan saja dapat pandangan dari jurugambar profesional yang diberi pelepasan dari kerajaan Arab Saudi, tetapi berasa seolah-olah berada di Mecca .

Siaran langsung akan dialirkan naik ke server kami dan penonton dari seluar dunia boleh menonton dengan alat 360Hajj's VR atau alat realiti maya biasa .

Siaran langsung akan didampangi dengan doa sebenar dan penjelasan dari sheikh dan imam yang disanjungi tinggi.

Apa akan anda dapat?

  • Video-video Islam beredukasi sepanjang tahun
  • Doa dari Imams dan Sheikhs dari sekelilingi dunia
  • Goggles Vr berkualiti tinggi yang bolen menonton video-video kami, aliran siaran langsung dan mendengar doa daripada shiekh dan ajaran nabi.
  • Peleraian tulen yang akan menolong semua orang Islam mampu mengalami Hajj.
  • Kebolehan untuk menonton pengalaman Hajj secara langsung dan lagi kemudian.
  • Kebolehan untuk meyebarkan umat Islam ke seluruh dunia.
  • Sokongan berdedikasi dalam 6 bahasa

50% keuntungan akan diderma untuk menolong kualiti hidup saudara dan saudari sekeliling dunia.

50% keuntungan akan diderma untuk menolong kualiti hidup saudara dan saudari sekeliling dunia.